İstanbul “Strateji” Ödülü

D-8 Kalkınmakta Olan 8 Ülke

D-8 Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye arasında kalkınma işbirliği üzerine bir kuruluştur. Kuruluşu resmi olarak 15 Haziran 1997’de Devlet/Hükümet Başkanları Zirvesi İstanbul Deklarasyonu ile açıklanmıştır. D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın amaçları; üye devletlerin küresel ekonomideki pozisyonunu ilerletmek, ticari ilişkilerde çeşitlilik sağlamak ve yeni olanaklar oluşturmak, uluslararası düzeyde karar oluşumuna katılımı genişletmek ve yaşam standartlarını geliştirmektir. D-8 küresel bir düzenlemedir ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (D-8) kendi üyeliklerinden diğer yerel veya uluslararası teşkilatlara yayılan, üye ülkelerin iki taraflı ve çok taraflı taahhütleri üzerinde hiçbir olumsuz etkiye sahip olmadıkları bir forumdur. 

YUKARI

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!